Wolontarny Rok Socjalny w Kulturze

Das Freiwillige Soziale Jahr in der Kultur (w skrócie: FSJ Kultur)

W FSJ Kultur mogą uczestniczyć także osoby, które nie mieszkają w Niemczech i nie są obywatelami Niemiec.

FSJ to skrót od określenia: Freiwillige Soziale Jahr, czyli Wolontarny Rok Socjalny.

FSJ Kultur odbywa się w sferze kultury, co oznacza, że młodzi ludzie pracują jako wolontariusze w rozmaitych instytucjach kulturalnych, takich jak np. teatr, muzeum, biblioteka, zapoznając się w trakcie trwania wolontariatu z funkcjonowaniem tych instytucji w Niemczech.

FSJ Kultur umożliwia:

 • zaznajomienie się ze specyfiką codziennej pracy w różnych zawodach,
 • zorientowanie, które aspekty pracy w tych zawodach najbardziej odpowiadają własnym wyobrażeniom i oczekiwaniom zawodowym,
 • planowanie i realizację własnych projektów oraz imprez i wydarzeń,
 • uzmysłowienie sobie, jakie kierunki rozwoju zawodowego lub studiów chciałoby się obrać po odbyciu wolontariatu
  w FSJKultur.
Wymagania

Aby starać się o udział w FSJ Kultur należy spełnić powyższe wymagania:

 • maksymalny wiek kandydata 26 lat,
 • gotowość do pracy w instytucji kulturalnej 40 godzin w tygodniu,
 • należy zapewnić sobie prawo pobytu na terenie Niemiec w trakcie odbywania FSJ Kultur. W zależności od kraju pochodzenia lub posiadanego obywatelstwa moźe być potrzebna wiza, pozwolenie na pobyt albo też żadne z tych dwóch rzeczy. Tutaj można znaleźć więcej informacji na ten temat po angielsku lub po niemiecku.
Odbywanie wolontariatu w ramach FSJ Kultur

Instytucje kulturalne, w których można odbyć wolontariat w ramach FSJ Kultur rozlokowane są na całym obszarze Niemiec
i określane umownie placówkami, np. muzea, ośrodki społeczno-kulturalne, biblioteki, ośrodki pamięci, szkoły i wiele innych.

Na mapie tutaj w kolorze niebieskim zaznaczono ich rodzaj oraz rozmieszczenie na terenie Niemiec.

Organizator FSJ Kultur

FSJ Kultur jest tworzony i prowadzony przez pracowników instytucji organizującej, którzy także zajmują się wolontariuszami
i placówkami przez cały okres trwania wolontariatu. Pomagają oni również młodym ludziom spoza Niemiec, którzy chcieliby odbyć FSJ Kultur w jednej z niemieckich instytucji kulturalnych.

Szkoleniai Seminaria

Udział w FSJ Kultur oznacza nie tylko pracę w wybranej instytucji.

W trakcie uczestnictwa w FSJ Kultur wolontariuszom przysługuje 25 dni bezpłatnych szkoleń i seminariów. Odbywają się one poza miejscem wykonywania wolontariatu, ale wlicza się je do czasu pracy. Są one dla wolontariuszy bezpłatne, a prowadzą je pracownicy instytucji organizatora FSJ Kultur.

W trakcie szkoleń dla wolontariuszy organizowany jest również tygodniowy wyjazd, w trakcie którego wraz z innymi wolontariuszami zapoznają się oni z kulturą oraz różnymi interesującymi zagadnieniami.

W ramach tygodniowego wyjazdu odbywają się różne warsztaty, np. rysunkowe, fotograficzne, pisarskie, kompozytorskie czy też teatralne.

Czas szkoleń i seminariów to okazja poznania wielu interesujących ludzi: innych wolontariuszy, osoby prowadzące warsztaty, artystów oraz przedstawicieli organizatora FSJ Kultur.

Udział w szkoleniach pomaga również w odnalezieniu odpowiedzi na pytania:

 • Jak wyobrażam sobie moje przyszłe życie?
 • Jaki zawód chcę wykonywać?
 • Gdzie chcę mieszkać i żyć?
 • Co potrafię robić dobrze?
 • Co sprawia mi satysfakcję?
Korzyści

Korzyści z uczestnictwa w FSJ Kultur:

 • Comiesięczne kieszonkowe w wysokości minimum 320 Euro.
 • Możliwość uczestnictwa w 25 dniach szkoleń i seminariów.
 • Koszty dojazdów na szkolenia oraz wyżywienie i noclegi w ich trakcie są finansowane przez organizatora.
 • Organizator i placówka odbywania wolontariatu pokrywają comiesięczne koszty ubezpieczeń społecznych (składki na bezrobocie, ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne).
 • W trakcie trwania FSJ Kultur każdemu wolontariuszowi przysługuje rocznie 25 dni urlopu.
 • Po zakończeniu wolontariatu w ramach FSJ Kultur otrzymuje się certyfikat, czyli rodzaj świadectwa, w którym wyszczególnione zostają obowiązki wykonywane przez wolontariusza na wybranej placówce i zdobyte przy tym kwalifikacje, jak również realizowane własne projekty i odbyte szkolenia.
 • Na czas FSJ Kultur wolontariusz otrzymuje legitymację, która uprawnia do zniżek, np. na przejazdy pociągami i autobusami, czy też bilety do kin i muzeów.
Zgłoszenie uczestnictwa i kontakt

Zainteresowani uczestnictwem w FSJ Kultur mogą zgłaszać się bezprośrednio do nas.
Osoby posiadające chociaż podstawową znajomość języka niemieckiego, mogą wypełnić zgłoszenie tutaj:
https://bewerbung.freiwilligendienste-kultur-bildung.de

Wolontarny Rok Socjalny FSJ Kultur rozpoczyna się zazwyczaj 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
Zgłoszenia można przysyłać każdego roku w okresie od 1 stycznia do 31 marca na powyżej podany adres internetowy.

Nie znającym języka niemieckiego lub w przypadku pytań, chętnie udzielimy informacji rownież w języku angielskim. Prosimy
w tym celu o kontakt telefoniczny lub drogą poczty elektronicznej e-mail.
Kontakt telefoniczny: 00 49 30 48 48 60 20
Adres e-mail: bewerbung@freiwilligendienste-kultur-bildung.de

W przypadku pozostania kontyngentu wolnych miejsc na wolontariat FSJ Kultur, można
zgłaszać się na nie przez cały rok, a ich dostępność można sprawdzić pod nastepującym
adresem:
http://fsjkultur.de/karte-der-ansprechpartner-und-restplaetze.html